Ik respecteer de privacy van de bezoekers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze verklaring lees je hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik in ons contact met jou verkrijg. “HR Solutions Edith Schrijver” voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Verzamelde persoonsgegevens
Jouw privacy is voor mij heel belangrijk. Ik doe mijn uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en mijn dienstverleningen aan jou te waarborgen, heb ik wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Ik verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van mijn diensten;
  • Het verzenden van nieuwsbrieven;
  • Om de overeenkomst tussen jou en “HR Solutions Edith Schrijver” ┬áte kunnen uitvoeren;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
  • Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruik ik het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom ook gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Minderjarigen
“HR Solutions Edith Schrijver” heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Ik bied daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Ik raad ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met mij op. Dan verwijder ik deze informatie.

Gegevens van websitebezoek
Ik ontvang gegevens op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruik ik om een beter beeld te krijgen van mijn website bezoekers en om mijn dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen.

Gegevens inzien en aanpassen
Je mag “HR Solutions Edith Schrijver” vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Je kan “HR Solutions Edith Schrijver” ook verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan je doen door contact met mij op te nemen via het contactformulier of door een e-mail te sturen via info@edithschrijver.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoek ik je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. “HR Solutions Edith Schrijver” reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

Bewaartermijn
Wanneer je je dienstverlening bij mij eindigt, bewaren ik sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Ik verwijder gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietig ik alle gegevens.

Delen met anderen
“HR Solutions Edith Schrijver” verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.